W dniu 30 września 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związku Plantatorów Buraka Cukrowego grupy Pfeifer&Langen z przedstawicielami Producenta cukru, na którym między innymi uzgodniono że:

  • Producent cukru wypłaci plantatorom dostarczającym buraki w kampanii 2022/2023 równowartość 5 Euro na każdą tonę dostarczonych buraków kontraktowanych o zawartości cukru 16%. Dotyczy to plantatorów, którzy zawarli z Producentem cukru porozumienie w sprawie zwiększenia ceny obowiązującej do czasu rozliczenia ceny ostatecznej w związku z zawarciem umowy na rok 2023. A więc plantatorzy po dostawie buraków w kampanii 2022 otrzymają płatność za buraki kontraktowane o jakości standardowej w wysokości 43 Euro za tonę (cena z &2ust.3 umowy na dostawę buraków zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy plantatorem a Producentem cukru)+5 Euro płatności realizowanej jako rozliczenie częściowe na poczet rozliczenia ceny ostatecznej tj. łącznie równowartość 48 Euro za tonę buraków kontraktowanych jakości standardowej.

396total visits,1visits today

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *