O Nas – AKTUALNOŚCI

Wybory przedstawiciela plantatorów w Radzie Nadzorczej Pfeifer&Langen Polska S.A.

Antoni Grzebisz rolnik, lat 54, zamieszkały w miejscowości Bodzewo w rejonie cukrowni Gostyń, prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 15ha.   Absolwent Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu na kierunku ekonomika rolnictwa.

Od 2002 roku członek Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Gostyniu i Lesznie a od 2004 roku Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego Grupy Pfeifer&Langen Polska S.A. Od roku 2009 przedstawiciel plantatorów w Radzie Nadzorczej Pfeifer&Langen Polska S.A.

Aktywny   uczestnik rozmów w sejmie i senacie oraz ministerstwie rolnictwa na temat konieczności zastosowania dopłat do uprawy buraków cukrowych w latach 2014-2020

Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie zwraca się do swoich członków o poparcie i oddanie głosu w wyborach przedstawiciela plantatorów do Rady Nadzorczej Pfeifer&Langen Polska S.A.na naszego kandydata Antoniego Grzebisza. Głosowanie odbywa się tylko 29 i 30 maja tylko na stronie internetowej www.liz.pl poprzez wejście na indywidualne wyniki plantatora (login i hasło) i w zakładce wybory członka Rady Nadzorczej, zaznaczenie miejsca przy nazwisku naszego kandydata i potwierdzeniu i tego wyboru.


UCHWAŁY KONGRESU – XLV Kongres CIBE – 16-18 maja 2018 r. – czytaj więcej

Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Producentów Buraka (CIBE), reprezentująca ponad 280 000 plantatorów buraka z 18 krajów Europy Zachodniej i Środkowej, co stanowi 15% światowej produkcji cukru, obradowała podczas swojego 45 Kongresu w Gandawie (Belgia), w dniach 16 – 18 maja 2018 r. Prace kongresu obejmowały analizę sytuacji światowego sektora cukrowniczego, a także głównych problemów gospodarczych i politycznych stojących przed uprawą buraka cukrowego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej ze zniesieniem, od 1 października 2017 r., systemu kwot w UE. Zarząd CIBE przyjął następujące uchwały. (…)


Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie jest rolniczym zrzeszeniem branżowym i stanowi dobrowolną, niezależną i samorządową społeczno-zawodową organizację rolników plantatorów buraka cukrowego. Terenem działania Okręgowego Związku jest obszar objęty kontraktacją buraka cukrowego przez Cukrownie w Gostyniu, Górze Śląskiej, Kościanie, Miejskiej Górce, Wschowie a siedzibą Zarządu jest miasto Leszno. Okręgowy Związek posiada osobowość prawną, jest zarejestrowany i działa na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Okręgowy Związek jest członkiem i zrzesza się w Krajowym Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie.

Cele i zadania Okręgowego Związku.

  1. Podstawowym celem Okręgowego Związku jest reprezentowanie interesów swoich członków i obrona ich praw wynikających z postanowień statutu i innych aktów normatywnych dotyczących produkcji i zbytu buraka cukrowego.
  2. Okręgowy Związek reprezentuje interes swoich członków wobec :

– instytucji kontraktujących buraki cukrowe,
– organów władzy i administracji państwowej,
– innych jednostek gospodarczych pracujących na rzecz rolnictwa.

12766total visits,27visits today