O Nas – AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,

Na poziomie Brukseli toczy się debata dot. wycofania dwóch substancji czynnych – desmedifan i fenmedifan – stosowanych w herbicydach używanych w buraku cukrowym. Jedną z osób, która ma duży wpływ na podejmowanie decyzji jest Pan Klaus Berend z DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. Ostatnio stwierdził, że nie ma żadnych informacji od rolników o konieczności utrzymania tych substancji aktywnych, jedynie od organizacji związkowych.

W związku z tym zwracamy się do państwa z prośbą o przesłanie na następujący adres e-mail: klaus.berend@ec.europa.eu wiadomości, którą przesyłamy  w załączeniu (prosimy po prostu skopiować tekst do maila). Im więcej e-maili zostanie wysłanych tym lepiej. Podobne akcje organizowane są również w innych krajach UE.

W tytule wiadomości proszę wpisać: Desmedipham / phenmedipham

 —————————————————————————————————————————————————–

Dzień dobry,

stanowczo protestujemy przed pochopnym wycofaniem kolejnych substancji w UE, co proponuje Komisja Europejska, tym razem odnośnie desmedifamu i fenmedifamu.

Bez tych dwóch substancji nie będzie możliwa w pełni skuteczna ochrona herbicydowa buraków cukrowych w UE. Apelujemy więc o zatwierdzenie tych dwóch substancji w UE.

W niezwykle trudnym obecnie dla plantatorów buraka cukrowego okresie, ze względu na rekordowo niskie ceny cukru, kolejne wycofanie kluczowych substancji do ochrony roślin, bez zapewnienia alternatyw, będzie „gwoździem do trumny”.

Nie można kontynuuować wycofywania substancji bez zapewnienia alternatyw, bo jeżeli Pana departament nadal będzie tak działał, to zakończą Państwo produkcję buraków cukrowych w UE. Czy o to tu chodzi?!

Pana decyzje bezpośrednio dotykają nas i nasze rodziny. Zapraszamy więc Pana do Polski na plantację buraków cukrowych, aby na własne oczy mógł Pan zobaczyć problemy z ochroną przed agrofagami i rolę Pana decyzji dla europejskiego rolnika.

Z poważaniem

…………………………….


Wybory przedstawiciela plantatorów w Radzie Nadzorczej Pfeifer&Langen Polska S.A.

Antoni Grzebisz rolnik, lat 54, zamieszkały w miejscowości Bodzewo w rejonie cukrowni Gostyń, prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 15ha.   Absolwent Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu na kierunku ekonomika rolnictwa.

Od 2002 roku członek Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Gostyniu i Lesznie a od 2004 roku Federacji Związków Plantatorów Buraka Cukrowego Grupy Pfeifer&Langen Polska S.A. Od roku 2009 przedstawiciel plantatorów w Radzie Nadzorczej Pfeifer&Langen Polska S.A.

Aktywny   uczestnik rozmów w sejmie i senacie oraz ministerstwie rolnictwa na temat konieczności zastosowania dopłat do uprawy buraków cukrowych w latach 2014-2020

Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie zwraca się do swoich członków o poparcie i oddanie głosu w wyborach przedstawiciela plantatorów do Rady Nadzorczej Pfeifer&Langen Polska S.A.na naszego kandydata Antoniego Grzebisza. Głosowanie odbywa się tylko 29 i 30 maja tylko na stronie internetowej www.liz.pl poprzez wejście na indywidualne wyniki plantatora (login i hasło) i w zakładce wybory członka Rady Nadzorczej, zaznaczenie miejsca przy nazwisku naszego kandydata i potwierdzeniu i tego wyboru.


UCHWAŁY KONGRESU – XLV Kongres CIBE – 16-18 maja 2018 r. – czytaj więcej

Międzynarodowa Konfederacja Europejskich Producentów Buraka (CIBE), reprezentująca ponad 280 000 plantatorów buraka z 18 krajów Europy Zachodniej i Środkowej, co stanowi 15% światowej produkcji cukru, obradowała podczas swojego 45 Kongresu w Gandawie (Belgia), w dniach 16 – 18 maja 2018 r. Prace kongresu obejmowały analizę sytuacji światowego sektora cukrowniczego, a także głównych problemów gospodarczych i politycznych stojących przed uprawą buraka cukrowego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej ze zniesieniem, od 1 października 2017 r., systemu kwot w UE. Zarząd CIBE przyjął następujące uchwały. (…)


Okręgowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Lesznie jest rolniczym zrzeszeniem branżowym i stanowi dobrowolną, niezależną i samorządową społeczno-zawodową organizację rolników plantatorów buraka cukrowego. Terenem działania Okręgowego Związku jest obszar objęty kontraktacją buraka cukrowego przez Cukrownie w Gostyniu, Górze Śląskiej, Kościanie, Miejskiej Górce, Wschowie a siedzibą Zarządu jest miasto Leszno. Okręgowy Związek posiada osobowość prawną, jest zarejestrowany i działa na podstawie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Okręgowy Związek jest członkiem i zrzesza się w Krajowym Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie.

Cele i zadania Okręgowego Związku.

  1. Podstawowym celem Okręgowego Związku jest reprezentowanie interesów swoich członków i obrona ich praw wynikających z postanowień statutu i innych aktów normatywnych dotyczących produkcji i zbytu buraka cukrowego.
  2. Okręgowy Związek reprezentuje interes swoich członków wobec :

– instytucji kontraktujących buraki cukrowe,
– organów władzy i administracji państwowej,
– innych jednostek gospodarczych pracujących na rzecz rolnictwa.

19014total visits,26visits today